1238943
Om de gamla svearnas och göternas lagar, 1672
Om de gamla svearnas och göternas lagar, 1672.
Om de gamla svearnas och göternas lagar, 1672.
Om de gamla svearnas och göternas lagar, 1672.

Joh. O. Stiernhöök:

De jure sveonum et gothorum vetusto.

Stockholm, N. Wankijf, 1672. 19,5 x 15 cm. [21] + 1-40, 43-126, 125-33, 136-435 sid. (komplett, oregelbunden paginering).

Samtida pergamentband, lätt nött. Liten klisterfläck med en bokstavs förlust på privilegiebladet. Ett par biblioteksstämplar med raderad text i början.

Droit de suite: No
Location:
Related content

Med detta arbete vann Stiernhöök (1596-1675) hedersnamnet ”den svenska lagfarenhetens fader”. Boken innehåller en historisk översikt över den svenska rättsutvecklingen från landskapslagarna till 1600-talet och har lovordats som ett verk av för sin tid enastående grundlighet och skarpsinnighet.

Purchasing info
Contact
Lisa Mothander
Stockholm
Lisa Mothander
Appraiser
+46 (0)767 81 06 02

Customer service
Please contact Customer Support for inquiries regarding transport, payment and other questions.

Sweden
Telephone hours: mon - fri 9 am - 5 pm
+46 8-614 08 00

Finland
Telephone hours: mon - fri 9 am - 1 pm
+358-9-668 91 10

Send a message
Auction closed
If you have a similar object we can help you with an up-to-date valuation. We have the highest final prices in Scandinavia. Contact.
Estimate
2 000 SEK
The auction is closed.