1230915
Birgit Broms
(Sweden, 1924-2008)
Birgit broms, oil on canvas, signed with monogram bb and dated 1959-60.
Birgit broms, oil on canvas, signed with monogram bb and dated 1959-60.
Birgit broms, oil on canvas, signed with monogram bb and dated 1959-60.

BIRGIT BROMS, oil on canvas, signed with monogram BB and dated 1959-60

”Brun dörr och röda tak”. 25 x 38 cm.

Minor crazing. Surface dirt.

Droit de suite: Yes
Location:
Provenance

Galerie Pierre, Stockholm.
Swedish private collection.

Exhibitions

Galerie Pierre, Stockholm, April 1960.

Related content

Jämför auktionens verk med målningen ”Grön balkongdörr” från 1959 i Moderna Museets samlingar (ref. nr. NM 5531). Moderna Museets oljemålning samt auktionens målning ställdes ut tillsammans 1960, vid den uppmärksammade utställningen hos Galerie Pierre i Stockholm.

Moderna Museet ställde ut Birgit Broms måleri retrospektivt 2006.
”Under ungdomstidens vistelse i Paris deltog Birgit Broms i croquis-undervisningen på Academie Julian i Montparnasse. Väl hemma började hon som elev vid illustrationslinjen på Beckmans skola i Stockholm, men det stod snart klart att det fria skapandet passade henne bättre och 1947 antogs hon som målerielev vid Kungliga Konstakademin. Till att börja med hade hon Sven X:et Erixson som professor i måleri och Arvid Fougstedt i teckning. Bror Hjorth tog så småningom över professuren i teckning, och han uppmuntrade henne och berömde hennes stora tag och helhetssyn. Hans omdömen blev mycket betydelsefulla. Efter en kort tid på akademin yppade sig tillfälle att resa till Venedig för att studera freskmåleri under ett år. I Museo dell’Accademia studerade hon de gamla mästarna och upptäckte hur de lyckades skapa dynamik i sina kompositioner genom att låta förgrund och bakgrund byta plats. Framför Birgit Broms många målningar med skridskomotiv drar jag mig till minnes ett utsnitt av en grottmålning, kanske från Lascaux. Skridskoåkarna glider förbi i olika hastighet och riktningar och färgtemperaturen varierar.

Ett annat motiv som återkommer gång efter annan i Birgit Broms konst är fasaderna. Byggnadernas karaktär och egenart gör att de framträder som individer, men på samma gång kan betraktaren lätt förlora själva fasaden ur sikte. Form, färg och rörelse utgör i det närmaste abstrakta kompositioner. Perspektiven kan vara hisnande och föra tankarna till Giorgio de Chiricos märkliga världar av omöjliga gator och klaustrofobiska torg, men i Birgit Broms verk finns inte samma spöklika mystik. Jan Håfström har noterat att en av fasadmålningarna präglas av en känsla av förebud, av att någonting kommer att inträffa – en atomsfär som hämtad från en Hitchcockfilm. I nästa ögonblick kan en helt annan känsla gripa tag, och huset börjar andas som en trygg och välbekant kropp.”

(Ur utställningstext, Moderna Museet 2006.)

Purchasing info
Contact
Amanda Wahrgren
Stockholm
Amanda Wahrgren
Specialist Modern Art, Prints
+46 (0)702 53 14 89

Customer service
Please contact Customer Support for inquiries regarding transport, payment and other questions.

Sweden
Telephone hours: mon - fri 9 am - 5 pm
+46 8-614 08 00

Finland
Telephone hours: mon - fri 9 am - 1 pm
+358-9-668 91 10

Send a message
Auction closed
Final bid
20 000
S
E
K
1 922
E
U
R
2 278
USD
Estimate
25 000 SEK
The auction is closed.
Accepted minimum price is met
Bidhistory (9 bids)
4
Jul 3 8:25 PM
20 000 SEK
2
Jul 2 9:50 PM
19 500 SEK
3
Jun 27 6:38 PM
14 000 SEK
2
Jun 27 12:04 PM
12 000 SEK
3
Jun 27 9:23 AM
10 000 SEK
All times are in CEST