19
1246685
Bernar Venet
(France, Born 1941)
Bernar venet, "83,5° arc x 8".
Bernar venet, "83,5° arc x 8".
Bernar venet, "83,5° arc x 8".
Bernar venet, "83,5° arc x 8".
Bernar venet, "83,5° arc x 8".
Bernar venet, "83,5° arc x 8".
Bernar venet, "83,5° arc x 8".
Bernar venet, "83,5° arc x 8".
Bernar venet, "83,5° arc x 8".
Bernar venet, "83,5° arc x 8".
Bernar venet, "83,5° arc x 8".
Bernar venet, "83,5° arc x 8".
Bernar venet, "83,5° arc x 8".
Bernar venet, "83,5° arc x 8".
Bernar venet, "83,5° arc x 8".
Bernar venet, "83,5° arc x 8".
Bernar venet, "83,5° arc x 8".
Bernar venet, "83,5° arc x 8".

"83,5° Arc x 8"

Executed 2004. Rolled steel with black patina, height 98 cm. Unique.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

500 000 - 600 000 SEK

47 664 - 57 197 EUR

Hammer price: 
700 000 SEK
Provenance

Wetterling Gallery, Stockholm.

Exhibitions

Wetterling Gallery, Stockholm, "Bernar Venet, Solo Exhibition", 30 August - 17 October 2007.

Literature

Wetterling Gallery, "WG19 Bernar Venet", 2007, illustrated p. 51.

Related content

Genombrottet för Bernar Venet, född i Frankrike, kom 1966 då han flyttade till New York. Tillsammans med bland andra Donald Judd, Dan Flavin och Joseph Kosuth slog Venet igen på den avantgardistiska konstscenenen där han i sin konst kombinerade ett matematiskt och vetenskapligt förhållningssätt. Venet räknas idag som en av pionjärerna inom den konceptuell konströrelsen.

I början av 1970-talet lämnade Venet sin konstnärliga arbete för att i stället undervisa i filosofi vid Sorbonne i Paris. Det kom att dröja ända till 1976 innan han återvände till sitt konstnärliga skapande igen.

Med utgångspunkt genom matematiska uträkningar utforskar Venet med sina skulpturer, i former av bågar, vinklar och raka former, ekvilibrium, slump, ordning och kaos i förhållande till omgivningen. Materialet han använder är cortenstål bland annat används inom industrin för broar, lastfartyg och värmeledningspannor). Efter en tids exponering bildas ett jämnt och tätt oxidskikt (patina) på stålytan. Venet menar att det finns inget annat material som absorberar och reflekterar naturligt ljus lika effektivt som detta material.

Bernar Venet finns bland annat representerad på The Museum of Modern Art New York, The Solomon R. Guggenheim Museum, The National Gallery of Art, The Hirshorn Museum och Sculpture Garden, the Museum of Contemporary Art Los Angeles, the Museum of Contemporary Art Chicago, och the Detroit Institute of the Arts.

Auction info
Purchasing info
For condition report contact specialist
Louise Wrede
Stockholm
Louise Wrede
Specialist Contemporary Art
+46 (0)739 40 08 19