Tavarankuljetus & Nouto

Kulttuuriesineiden Maastavienti

HUOM! Kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamista koskevan Suomen lain 115/1999 mukaan kulttuuriesineiden maastavienti Suomesta muihin EU:n jäsenvaltioihin ja yhteisön alueen ulkopuolelle on luvanvaraista. Kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamista koskevan Ruotsin lain (1988:950) mukaan kulttuuriesineiden maastavienti Ruotsista on luvanvaraista. Sen lisäksi, mitä näissä laeissa on säädetty kulttuuriesineiden maastaviennistä Euroopan yhteisön ulkopuolelle, voimassa ovat myös Euroopan talousyhteisön asetuksen (ETY) N:o 3911/92 säädökset. Bukowskis ei vastaa näiden lupien hankkimisesta, vaan se jää asiakkaan tehtäväksi.

Löydät lisätietoja kulttuuriesineiden maastaviennistä Ruotsista mm täältä:
Ruotsiksi:Riksantikvarieämbetets hemsida
Englanniksi:Swedish National Heritage Board