Värdera enkelt digitalt – vi hämtar

Som en extraservice erbjuder Bukowskis nu kostnadsfri upphämtning inför försäljning online så väl som för slag.

Läs mer och värdera här

60
267060
Carl Fredrik Hill
(1849-1911)

"Kalkbrottet"

Spår av signatur (C F HILL) på omvikt duk, under ram. Troligen utförd i Montigny september 1876. Uppfodrad duk 70 x 63 cm.

Följerätt: Nej
Utropspris: 

1 500 000 - 1 800 000 SEK

157 895 - 189 474 EUR

Klubbat pris: 
2 700 000 SEK
Proveniens

Sigge Björcks Konsthandel, Stockholm.
Ingenjör Carl Robert Lamms samlingar, Näsby slott, Uppland (inköpt från ovan 1 september 1915).
Bukowski Auktioner, auktion 226, 28-29 september 1920, kat nr 8 (under titeln ”Kalkbrott”, avbildad, Pl. 3).
Fabrikör Albert Sahlins samling, Eslöv.
Direktör Bo Sahlins samling, Eslöv (i arv från ovan).
Herr Jan Sahlins samling, Stockholm (i arv från ovan).
Genom arv inom familjen till nuvarande ägare.

Utställningar

Malmö Museum, "Carl Fredrik Hill -Retrospektiv utställning", 1933, kat nr 76 (då tillhörande fabrikör Albert Sahlin, Eslöv).
Kungl. Akademien för de fria konsterna, Stockholm, utställning arrangerad av SAK, "Carl Hill -Minnesutställning", 1933, kat nr 75.
Färg och Form, Stockholm, "Carl Fredrik Hill (1849-1911)", februari 1943, kat nr 68 (då tillhörande direktör Bo Sahlin).
Malmö Rådhus, utställning arrangerad av Föreningen Malmö Konsthall, "Carl Fredrik Hill (1849-1911)", mars 1943, kat nr 61 (då tillhörande direktör Bo Sahlin).
Nationalmuseum, Stockholm, "Carl Fredrik Hill 1849-1911 -Minnesutställning", september - oktober 1949, kat nr 155a (då tillhörande herr J. Sahlin, Stockholm).
Nasjonalgalleriet, Oslo, Norge, Nordisk Kunstforbunds utstilling "Carl Fredrik Hill 1849-1911", 14 januari - 12 februari 1950, kat nr 18 (under titeln "Kalkbrudd").
The Arts Council of Great Britain, London, "Carl Fredrik Hill 1849-1911", 1955, kat nr 2 (under titeln "The Lime Quarry").
Hamburger Kunsthalle, Tyskland, "Carl Fredrik Hill. Ein Schwedischer Maler 1849-1911", mars - april 1955, kat nr 7 (under titeln "Der Kalkbruch"), avbildad helsida i katalog sid 15.
Kunstforeningen, Köpenhamn, "Carl Fredrik Hill 1849-1911", februari 1956, kat nr 9.
Nationalmuseum, Stockholm, "Carl Fredrik Hill", 1 oktober 1999 - 16 januari 2000, kat nr 31 (avbildad i färg i utställningskatalog, sid 214).

Litteratur

"Konst i svenska hem", vol. II, band 8, upptagen samt avbildad sid 395 under samling 645; Direktör Bo Sahlin, Skansen, Eslöv.
Viggo Loos, "Friluftsmåleriets genombrott i svensk konst 1860-1885", SAK, 1945, omnämnd sid 219 samt upptagen i katalogdelen sid 340.
Erik Blomberg, "Carl Fredrik Hill. Hans friska och sjuka konst", 1949, omnämnd sid 46 samt avbildad helsida plansch 9.
Adolf Anderberg, "Carl Hill. Hans liv och hans konst", 1951, upptagen i katalogen sid 307 samt avbildad helsida Pl. 57.

Övrigt

Den exakta tidpunkten för katalognumrets tillkomst omgärdas av viss osäkerhet enär målningen är osignerad samt odaterad. Tidiga utställningskataloger ger inget entydigt besked även om en katalog från Malmö 1933 anger året till 1876. Detta skall dock ställas mot nationalmuseums stora utställning 1949 vilken placerar in motivet under "Skilda motiv 1875/77" med följande tillägg "(Fontainebleau 1875?)".

Mycket talar emellertid för att motivet är utfört i Montigny hösten 1876. Hill har då just avslutat en månadslång vistelse i Luc-sur-Mer där konstnären under en het augustihimmel utfört sin märkvärdiga svit av strandbilder och kustlandskap där strandvegetationen avbildats i klara ljusa färger insvepta i ett näst intill eteriskt ljus.

Kommen inåt landet samt med den annalkande höstens ändrade ljus och färgförhållanden dämpas nu Hills palett något. Konstnären skapar vid den här tiden förutom "Kalkbrottet" ett antal motiv vilka kommit att bli framträdande i Hills produktion. Goda exempel utgörs av "Kyrkan i Montigny" samt "Trappgata i Montigny-sur-Loing".

I samtliga dessa motiv låter Hill den skira grönskan spela mot de omkringliggande stenmassornas gråstämda kolorit. Kontrasten upplevs som störst i "Kalkbrottet" där Hill också på ett mästerligt sätt arbetat med ett finstämt valörmåleri där ställvis inplacerade färgaccenter tillför motivet spänning och kraft.

Viggo Loos beskrev motivet: "Under Courbetinflytandets bann men ovisst med hänsyn till tillkomsttiden är 'Kalkbrottet'. Här finnas den steniga terrängen och den ljusa björkkronan, som vi igenkänna från många av de redan omtalade motiven. Den tvära klippväggen avskärmar de bakomliggande höjderna. Valörer i grått, rosa och blått i kalkbrottet ha sammanställts med terrängens rödbruna fläckar och det ljusa gröna i buskagen. Färgytan är uppbygd med korta, tvära penseldrag, färgen tornar upp sig i högar. Detta liksom uppfläkta stycke jord har skildrats med en Courbets kraft, med mästarens sinne för själva färgstoffets konsistens och makt att skänka tingen gripbarhet".

I katalognumret skapar Hills kompromisslöst drivna tekniska uttryckssätt med pensel och palettkniv ett stycke naturutsnitt av remarkabel karaktär. Motivet bär vittnesbörd om ensamhet, ödslighet och tragik. Själva oron hos en biktande själ har överflyttats till naturformerna. Hill har skildrat ett stycke fransk jord men mäktar samtidigt lyfta sin skildring till ett kosmiskt skådespel.

Köpinformation
Kontakta specialist
Pedro Westerdahl
Stockholm
Pedro Westerdahl
Specialist klassisk konst 1800/1900-tal
+46 (0)761 36 66 33