1235957
Avskriftsalbum, c. 1800
Avskriftsalbum, c. 1800.
Avskriftsalbum, c. 1800.
Avskriftsalbum, c. 1800.

Anectoder, Historietter, Infall, Wisor, Strödda Tankar, Gåtor, Berättelser, Uptäckter i Konster och Wetenskaper, m.m. / Samlade av D. S. Tom. [=Del] 1.

Vackert handskriven avskriftsbok i folio (32 x 20 cm), omfattande titelblad + 54 sid. Häftad i solkade och ngt fläckade gråpappersomslag med söndrig rygg, några blad loss. Avskrivaren endast identifierad med sina initialer, och albumet är odaterat. Troligen från c. 1800; det sista årtal som återfinns bland det avskrivna är 1792.

Innehållet är varierat och består av både längre stycken, längre och kortare dikter och bon-mots, mest på svenska men även franska och engelska förekommer. Bland rubrikerna:

”Relation öfwer den fara som hotade Capitaine Le Gac, hwilken commenderade fregatten Galathe, hörande till Franska Ost Indiska Compagniet, på cousten af Tsiompa emellan ön Vacha och Tiger-Ön uti Ost-Indien år 1720”; ”Beskrifning öfwer Engl:a Ön St. Helena”; ”Beskrifning öfwer ön Mauritius som blifvit observeradt då Swenska Ost Indiska Compagniets skepp Krons (!) Prins Adolph Friedrich wintrade därsträdes år 1746 och en del af 1747”; ”Tre remmare” (Mowitz); ”Afsked ifrån Stockholm”; ”Den otrogna herdinnan”; ”Skräddare Duell”; ”Svar på Götheborgs Witterhets Sällskapets Pris-fråga hvad värkan skådespel hafva på folkets seder”; ”Berättelse hwad som tilldragit sig, sedan besättningen af det på refvet Plata den 3dje Septembr 1761 förolyckade Swenska Ost-Ind. Compagts skepp Prins Fredric Adolf öfvergifvit samma, samt hwad af mig med de quarlämnade 19 man blifvet företagit” (av C. M. Stenlöf, 4de styrman på skeppet), ”Relation of the King of Poland’s Stansislas Augustus’s Enlevement by which he narrowly ascaped (!) assassination”.

Se ovan

Följerätt: Nej
Placering:
Köpinformation
Kontakt
Lisa Mothander
Stockholm
Lisa Mothander
Värderare
+46 (0)767 81 06 02

Kundservice
Har du frågor gällande transport, betalning eller övriga frågor vänligen kontakta vår Kundservice.

Sverige
Telefontid: Mån - Fre 9-17
+46 8-614 08 00

Finland
Telefontid: Mån - Fre 9 - 13
+358-9-668 91 10

Skicka ett meddelande
Auktionen avslutades
Har du ett liknande föremål du vill få värderat? Vi har de högsta slutpriserna i Skandinavien. Kontakta oss.
Utropspris
4 000 SEK
Auktionen är avslutad.