1238633
Monumenta Uplandiae, 1710-19, med ett 30-tal planscher
Monumenta uplandiae, 1710-19, med ett 30-tal planscher.
Monumenta uplandiae, 1710-19, med ett 30-tal planscher.
Monumenta uplandiae, 1710-19, med ett 30-tal planscher.
Monumenta uplandiae, 1710-19, med ett 30-tal planscher.
Monumenta uplandiae, 1710-19, med ett 30-tal planscher.
Monumenta uplandiae, 1710-19, med ett 30-tal planscher.

Johan Peringskiöld:

Then första boken af Swea och Götha minnings-merken uthi Uplandz första del Thiundaland. / Monumentorum sveo-gothicorum liber primus, Uplandiæ partem primariam Thiundiam continens. [Tillsammans med:] Monumenta Ullerakerensia cum Upsalia nova illustrata, eller: Ulleråkers häradz minnings-merken/ med nya Upsala/ uti Uplands första del Thiundaland/ antecknade.

Stockholm, O. Enæus resp. J. L. Horrn, 1710-19. Folio. 31,5 x 20 cm. [Del 1:] [8] + 306 sid. + graverad frontispis + karta + 6 graverade planscher (varav 4 dubbelsidiga och 1 utvikbar). Med 3 inklistrade graverade illustrationer och en mängd träsnitt i texten. Med 1 graverad titelvinjett och 1 inklistrad titelvinjett. [Del 2:] [6] + 352 sid. + 32 graverade delvis utvikbara planscher. Med 1 inklistrad graverad illustration och en mängd träsnitt i texten.

Ngt nött samtida skinnband, guldornerad rygg med upphöjda bind. Första delen ngt lagerfläckig, kartan med flera fläckar och bläckfläckar i övre marginalen. Andra delen delvis något bruntonad, med fuktränder i övre marginalen på några textblad och de flesta av planscherna. Enstaka fläckar och marginalriss, någon reva, samt veck, prydliga lagningar och förstärkningar.

Följerätt: Nej
Placering:
Litteratur

Warmholtz, Bibliotheca historica Sueo-Gothica, 344-45.

Övrigt

Allt som utkom av Peringskiölds stort upplagda ”Swea och Götha minnings-merken”, som skulle beskriva hela landet. Första delen beskriver Vaksala och Gamla Uppsala med dess fornminnen, andra delen behandlar Uppsala och dess domkyrka och är – titeln till trots – enbart författad på svenska. Sten Lindroth betecknar planscherna som ”ovärderliga”, eftersom många av domkyrkans inventarier avritades före Uppsalabranden 1702. Arbetet avbildar och beskriver även ett stort antal runstenar av vilka flera idag är försvunna eller skadade. Den stora dubbelsidiga upplandskartan är här bunden i början av andra arbetet.

Köpinformation
Kontakt
Lisa Mothander
Stockholm
Lisa Mothander
Värderare
+46 (0)767 81 06 02

Kundservice
Har du frågor gällande transport, betalning eller övriga frågor vänligen kontakta vår Kundservice.

Sverige
Telefontid: Mån - Fre 9-17
+46 8-614 08 00

Finland
Telefontid: Mån - Fre 9 - 13
+358-9-668 91 10

Skicka ett meddelande
Auktionen avslutades
Har du ett liknande föremål du vill få värderat? Vi har de högsta slutpriserna i Skandinavien. Kontakta oss.
Utropspris
5 000 SEK
Auktionen är avslutad.