1238651
Proveniens: E. Ph. Pladecius (1758-1827), präst i Nacka och Erstavik
Proveniens: e. ph. pladecius (1758-1827), präst i nacka och erstavik.
Proveniens: e. ph. pladecius (1758-1827), präst i nacka och erstavik.
Proveniens: e. ph. pladecius (1758-1827), präst i nacka och erstavik.

Philippe de Commines:

Grundelighe beskrifwelse om allehanda wichtige handlingar som emellan konung Ludwijk then elleffte […] aff Frankrijke och then nampnkunnige krijgshiälten hertigh Carl aff Burgund […]: sedan och hwadh sigh uthi konung Carl then ottondes aff Franckrijke regiments tijdh/ räknandes ifrån åhr 1464 in til 1497 effter Christi börd uthi Frankrijke och Engeland uthi Burgund och Nederland thesslijkes uthi Italien om konungerijket Neapolis sigh hafwer förluppit och tildraghit. […] Uthtolkat och förswenskat aff Erico Schrodero.

Stockholm, I. Meurer, 1624. 29 x 19 cm. [8] + 424 sid. Titelsidan tryckt i rött och svart samt med svenska riksvapnet.

Samtida pergamentband med solkiga pärmar och senare pergamentrygg, blå snitt, sprickor i pergamentet samt i för- & eftersättsbladen längs det invikta pergamentets kant. Titelbladet solkigt i yttermarginalen och med flera små bläckfläckar, veck och småskador och spridda småfläckar samt några fuktfläckar i övre marginalen de första trettio sidorna. Namnteckningar: Laur (Lars) Stierner och Eric Philip Pladecius.

Följerätt: Nej
Placering:
Litteratur

Collijn, Sveriges bibliografi 1600-talet, sp. 183.

Övrigt

Översättaren Ericus Schroderus (1575-1647) var korrektor över kronans tryck med tillägget att han i egenskap av ”translator regius” skulle låta översätta sådant som kunde anses nödvändigt och nyttigt. Han grundade ett eget tryckeri och förlade själv många av sina översättningar. Eric Philip Pladecius (1758-1827) var präst i Nacka och Erstavik 1798-1808 och samlade historisk information om sin hembygd.

Köpinformation
Kontakt
Lisa Mothander
Stockholm
Lisa Mothander
Värderare
+46 (0)767 81 06 02

Kundservice
Har du frågor gällande transport, betalning eller övriga frågor vänligen kontakta vår Kundservice.

Sverige
Telefontid: Mån - Fre 9-17
+46 8-614 08 00

Finland
Telefontid: Mån - Fre 9 - 13
+358-9-668 91 10

Skicka ett meddelande
Auktionen avslutades
Har du ett liknande föremål du vill få värderat? Vi har de högsta slutpriserna i Skandinavien. Kontakta oss.
Utropspris
3 000 SEK
Auktionen är avslutad.