1239042
Med 33 planscher, mestadels handkolorerade (3 vol)
Med 33 planscher, mestadels handkolorerade (3 vol).
Med 33 planscher, mestadels handkolorerade (3 vol).
Med 33 planscher, mestadels handkolorerade (3 vol).
Med 33 planscher, mestadels handkolorerade (3 vol).
Med 33 planscher, mestadels handkolorerade (3 vol).
Med 33 planscher, mestadels handkolorerade (3 vol).

Tidskrift för jägare och naturforskare utgifven af Jägare-förbundet. 1-3. (Allt som utkom.)

Stockholm, J. Hörberg, 1832-34. 20,5 x 12,5 cm. 384; + 385-768 sid. (oregelbunden paginering); + 769-1152 sid. + 3 litograferade titelblad + 33 litograferade planscher, varav 1 utvikbar och flertalet handkolorerade + 1 utvikbar dubbelsidig tryckt tabell.

Tre nötta halvfranska band från 1800-talets andra hälft, guldornerade släta ryggar, röda titeletiketter och mörkblå ovala årtalsetiketter samt alrotsmarmorerade pärmpapper, stänkta snitt. Ryggarna renoverade och med en del skavanker. Del 1: reva i övre marginalen på sid. 47, i nedre marginalen på sid. 235. Planschen vid sid. 54 lagad i yttermarginalen. Smärre pappers- och textförluster på sid. 126-28 p g a en solkfläck i nedre hörnet av sid. 121-28. Liten fuktfläck i texten på sid. 183-86 och 192, ett mindre hål med förlust av omkr. 10 bokstäver på sid. 269. Del 2: på sid. 415-16 en fläck i nedre marginalen samt gamla lagningar i yttermarginalen på sid. 591 och 671 samt i inre marginalen på sid. 761 med förlust av ngn enstaka bokstav. Del 3: Inledande planschen och titelbladet med en mindre fläck i nedre marginalen. Planschen vid sid. 820 har färgat av sig på textsidan. Med namnteckning av H. Engelhart samt dennes gåvotillskrift på första titelbladet till Patrik Seton (1910), exlibris för Vilhelm Kugelberg. I stort ett ex. med rena planscher.

Följerätt: Nej
Placering:
Litteratur

Schreber, Svenska jaktens litteratur, 380.

Övrigt

Ett centralt verk i den svenska jaktlitteraturen och med verkligt fina zoologiska illustrationer av de finska konstnärsbröderna von Wright. Schreber skriver: ”Något motstycke till dessa planscher, hvar och en för sig ett mästerverk, torde hvarken förr eller senare hafva förekommit i någon tidskrift”.

Köpinformation
Kontakt
Lisa Mothander
Stockholm
Lisa Mothander
Värderare
+46 (0)767 81 06 02

Kundservice
Har du frågor gällande transport, betalning eller övriga frågor vänligen kontakta vår Kundservice.

Sverige
Telefontid: Mån - Fre 9-17
+46 8-614 08 00

Finland
Telefontid: Mån - Fre 9 - 13
+358-9-668 91 10

Skicka ett meddelande
Auktionen avslutades
Har du ett liknande föremål du vill få värderat? Vi har de högsta slutpriserna i Skandinavien. Kontakta oss.
Utropspris
15 000 SEK
Auktionen är avslutad.