1239167
Undervisning & bagateller för folket, fem skrifter i fyra volymer, 1765-1827 (4 vol)
Undervisning & bagateller för folket, fem skrifter i fyra volymer, 1765-1827 (4 vol).
Undervisning & bagateller för folket, fem skrifter i fyra volymer, 1765-1827 (4 vol).
Undervisning & bagateller för folket, fem skrifter i fyra volymer, 1765-1827 (4 vol).
Undervisning & bagateller för folket, fem skrifter i fyra volymer, 1765-1827 (4 vol).
Undervisning & bagateller för folket, fem skrifter i fyra volymer, 1765-1827 (4 vol).
Undervisning & bagateller för folket, fem skrifter i fyra volymer, 1765-1827 (4 vol).

Johann Friedrich Heckel: En historisk och philologisk afhandling om kyssar, först utgifwen på latin af den lärde J. F. Hekelio, sedan öfwersatt i tyska språket af Gotthilff Wernern, och nu förswänskad af J. G. Wästerås, Joh. Laur. Horrn, 1776. 16,2 x 10 cm. 104 sid. Samtida halvfranskt band, ngt nött, ryggen med kapitälskada, gammal namnteckning, inlagan ställvis småfläckad, sista 3 bladen flottfläckade. Första svenska översättningen av “Historisch-philologische Untersuchung von den mancherley Arten und Absichten der Küsse” (Chemnitz 1727), i sin tur översatt från latinet, “De osculis discursus philologicus” (Chemnitz 1675) av J. F. Heckel (1640-1715).

(Tillsammans med:)

Utwalda konster för Fruntimmer så i städer som på landet. Öfwersättning. Wästerås, Johan Laur. Horrn, 1775. 15,5 x 9,5 cm. 152 sid. Nött och slitet samtida halvfranskt band, genomgående bucklig av fukt och med en svag fuktrand, ett blad med litet pappersförlust i marginalen, bläckklotter på främre spegeln samt en namnteckning daterad 1917.

(Tillsammans med:)

J. A. Chr. Löhr: Läsebok till underwisning och tidsfördrif för såwäl yngre som äldre personer af alla stånd. 1-2. Uppsala, Bruzelius, 1826-27. 18 x 11 cm. [18] + 176; + 208 s. (Utan titelblad till andra delen.) Samtida halvfranskt band, slät guldornerad rygg, svagt nött, enstaka maskhål och småfläckar.

(Tillsammans med:)

Jan Brauner: Systematisk indelning af all landtmannens brukbara jord, til ständig afkastning utan hwila; med twänne bifogade tabeller. Stockholm, Lars Salvius, 1765. 16.3 x 10 cm. 72 sid. + 2 utvikbara tabeller. En tabell ngt skrynklad och med en liten lagning utan textförlust. [Sammanbunden med:] Underrättelse om sättet at behörigen plantera och bereda hampa och lin. Stockholm, Peter Hesselberg, 1764. 16.3 x 10 cm. 56 sid. Med ett litet träsnitt i texten. Samtida nött halvfranskt band, första arbetet med samtida namnteckning på titelsidan, gammal prydlig notering på främre fribladet. Inlagan med enstaka småfläckar.

.

Följerätt: Nej
Placering:
Köpinformation
Kontakt
Lisa Mothander
Stockholm
Lisa Mothander
Värderare
+46 (0)767 81 06 02

Kundservice
Har du frågor gällande transport, betalning eller övriga frågor vänligen kontakta vår Kundservice.

Sverige
Telefontid: Mån - Fre 9-17
+46 8-614 08 00

Finland
Telefontid: Mån - Fre 9 - 13
+358-9-668 91 10

Skicka ett meddelande
Auktionen avslutades
Har du ett liknande föremål du vill få värderat? Vi har de högsta slutpriserna i Skandinavien. Kontakta oss.
Utropspris
2 000 SEK
Auktionen är avslutad.