Anders Zorns "Värdinnans dotter" / "Spanjorska i svart mantilj"

Säljs på Important Spring Sale

Anders Zorns akvareller från Spanien utgör en omistlig del av hans mästerliga konstnärskap. Inspirerad av Egron Lundgrens akvareller närde Zorn i unga år en längtan efter att få komma till det soldränkta landet i södra Europa. Målet nåddes redan i september 1881 då Zorn anlände Madrid i sällskap av Ernst Josephson. I månadsskiftet september/oktober var vännerna i Sevilla och i mitten av november nådde man Cádiz. Det var här som Zorns akvarellmåleri skulle utvecklas mot nya höjder.

Akvarellen ”Kusinerna” från januari 1882 blev Zorns första internationella framgång. Den visades på Salongen i Paris samma år och tidningen La Presse rapporterade att Zorn var ”un aquarelliste de talent”. Nya framgångar kom strax därefter med nästa huvudverk, ”Modersglädje”, där en ung mor ömt leker med sitt barn.

Den smått anekdotiska karaktär som omgärdar dessa två verk fick emellertid emellanåt stå åt sidan för det nära och direkta studiet av vackra spanjorskor i traditionell mundering. Dessa motiv var av stor betydelse för Zorns konstnärliga utveckling. De spanska modellerna bjöd på möjligheter till variation och erbjöd samtidigt obegränsat spelrum för stoffmåleri. Zorn älskade de färgrika luftiga spanska textilierna och de färgkomplex de bildade tillsammans med spanjorskornas hy och mörka ögon.

I föreliggande akvarell balanserar dock Zorn sitt stoffmåleri med en påfallande begränsad palett i övervägande mörka toner. Modellen framstår därigenom synnerligen effektfullt mot den ljusare samt kraftigt förenklade bakgrunden där vi kan ana ett färgstarkt tygstycke samt en dekorativ solfjäder.

Akvarellen ingick tidigare i direktör Axel Jacobsens berömda samling där den hade sällskap av betydande verk av konstnärer som Carl Larsson, Bruno Liljefors, prins Eugen och Nils Kreuger. Mest utmärkande för samlingen var emellertid dess imponerande bestånd av verk utförda av Anders Zorn. Till de dyrgripar som återfanns i samlingen hör bl. a. "Brödbakning" (olja på duk, 95 x 140 cm, 1889, privat ägo), "Utsikt från Skeppsholmskajen" (olja på duk, 69 x 100 cm, 1890, privat samling), "Midnatt" (olja på duk, 69 x 103 cm, 1891, Zornmuseet, Mora) samt "Spetsknypplerskor i Venedig" (olja på duk, 92 x 65 cm, 1894, privat samling).

I "Svenska hem i ord och bilder" år 1930 presenteras Jacobsens hem under rubriken 'En konstälskares hem i Djursholm'. Artikelförfattaren, Nils Lago-Lengquist, ger där följande bakgrund till Jacobsens enastående samling:

"Från fadern ärvde direktör Jacobsen sitt starka intresse för tavlor. Han berättar själv, huru han fick blodad tand och blev konstsamlare. Vid något tillfälle kom han att se Zorns 'Sjöbloms eka', blev förhäxad, och den ekan blev farkosten, som skulle föra honom in i konstens armar. När han väl förvärvat dyrgripen, vaknade lusten efter mera Zorn, och när han sedermera kom att knyta varaktiga vänskapsband med den store konstnären, måste han motståndslöst ge efter för sin överhandtagande lust att äga alstren av hans stift och pensel. Stycke efter stycke realiserade han denna sin längtan, och den Zornsamling som nu pryder det ståtliga hemmet, torde vara utan många motstycken".

Till konstverket >

Den aktuella akvarellen, "Värdinnans dotter" / "Spanjorska i svart mantilj", är dubbelt signerad Zorn samt daterad -82. Verket kommer att säljas på Important Spring Sale den 3–4 juni och visas 28 maj – 2 juni på Berzelii Park 1 i Stockholm.


Eftersökes: Klassisk och äldre konst

Bukowskis ser en ökad efterfrågan på konst. Vi har ett stort internationellt nätverk och får återkommande förtroende att förmedla betydande konst, design och hela samlingar. Genom tryckta kataloger och omfattande marknadsföring når vi ut till kunder både i Sverige och internationellt. Vi hjälper dig att sälja till marknadens bästa priser under vårt jubileumsår.

Kontakta våra specialister:


Andreas Rydén
Stockholm
Andreas Rydén
Chefsspecialist konst, Vice VD
+46 (0)728 58 71 39
Pedro Westerdahl
Stockholm
Pedro Westerdahl
Specialist klassisk konst 1800/1900-tal
+46 (0)761 36 66 33